รูปหล่อ หลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร พิจิตร ปี 2503

อุ๊บส์! ประกาศนี้ไม่มีในระบบแล้ว

รูปหล่อ หลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร พิจิตร ปี 2503

300 บาท

honey pot