ติด iCloud หรือติด Apple ID แล้วไม่สามารถใช้งานเครื่องได้

อุ๊บส์! ประกาศนี้ไม่มีในระบบแล้ว

ติด iCloud หรือติด Apple ID แล้วไม่สามารถใช้งานเครื่องได้

0 บาท

honey pot