เครื่องบดพลาสติก พร้อมมอเตอร์ 30HP.

อุ๊บส์! ประกาศนี้ไม่มีในระบบแล้ว

เครื่องบดพลาสติก พร้อมมอเตอร์ 30HP.

160,000 บาท

honey pot