ไก่ชนตัวเมีย ใกล้ไข่ เหลืองหางขาว เทาทอง ด่าง ประดู่

อุ๊บส์! ประกาศนี้ไม่มีในระบบแล้ว

ไก่ชนตัวเมีย ใกล้ไข่ เหลืองหางขาว เทาทอง ด่าง ประดู่

1,500 บาท

honey pot