พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์หลังแบบ ฝังตะกรุดทองคำ 3 ดอกค่ะ

อุ๊บส์! ประกาศนี้ไม่มีในระบบแล้ว

พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์หลังแบบ ฝังตะกรุดทองคำ 3 ดอกค่ะ

25,000 บาท

honey pot