การ์ดจอ His 7750  1G   DDR5  แรงสุด ๆ สำหรับการ์ดไม่ต่อไฟเพิ่ม

อุ๊บส์! ประกาศนี้ไม่มีในระบบแล้ว

การ์ดจอ His 7750 1G DDR5 แรงสุด ๆ สำหรับการ์ดไม่ต่อไฟเพิ่ม

2,250 บาท

honey pot