จำหน่ายเครื่องดัดเหล็กมือสอง สภาพ 80 เครื่องพร้อมใช้งาน เสียงเงียบ กำลังเครื่องแรงเหมมือนเดิม

อุ๊บส์! ประกาศนี้ไม่มีในระบบแล้ว

จำหน่ายเครื่องดัดเหล็กมือสอง สภาพ 80 เครื่องพร้อมใช้งาน เสียงเงียบ กำลังเครื่องแรงเหมมือนเดิม

68,000 บาท

honey pot