{itemTopic}

ขออภัยค่ะ ประกาศ หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน (ธารทหาร) รุ่นสร้างหอระฆัง ๖๐ องค์ที่ ๒ ได้รับการปิดประกาศ เนื่องจากสินค้าได้ถูกขายไปแล้วค่ะ

2,500