{itemTopic}

ขออภัยค่ะ ประกาศ วิทยุสื่อสาร IC 270 2 ย่าน รบกวนแอดไลน์จะได้รับ ความสะดวก ID Line 0803044011ทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทาง เป็นประกาศที่ไม่ผ่านการตรวจสอบค่ะ