{itemTopic}

ขออภัยค่ะ ประกาศ เหรียญ ร.๙ นั่งบังลังค์ 4 เหรียญ ซองเดิมๆๆครับ ได้รับการปิดประกาศ เนื่องจากสินค้าได้ถูกขายไปแล้วค่ะ