{itemTopic}

ขออภัยค่ะ ประกาศ เขาว่า ผมฆ่าพี่ห้างทอง บันทึกเรื่องจริงในบ้าน ธรรมวัฒนะ ได้รับการปิดประกาศ เนื่องจากสินค้าได้ถูกขายไปแล้วค่ะ