{itemTopic}

ขออภัยค่ะ ประกาศ ทีวีสี2เครื่องๆละ1000บาทมีTCLกับTOSHIBA ได้รับการปิดประกาศ เนื่องจากสินค้าได้ถูกขายไปแล้วค่ะ