ธนบัตร พม่า ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ของแท้ ไม่เคยผ่านการใช้งาน

อุ๊บส์! ประกาศนี้ไม่มีในระบบแล้ว

ธนบัตร พม่า ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ของแท้ ไม่เคยผ่านการใช้งาน

40 บาท

honey pot