เครื่องช่วยหายใจ (Ventilator) มือสอง ของ Dragermedical ราคาถูกค่ะ

อุ๊บส์! ประกาศนี้ไม่มีในระบบแล้ว

เครื่องช่วยหายใจ (Ventilator) มือสอง ของ Dragermedical ราคาถูกค่ะ

280,000 บาท

honey pot